SYNAGOGE

 Synagoge

Ordet ‘synagoge’ betyr møteplass og blir brukt om en forsamling eller menighet. Man antar at synagogene fra først av ble opprettet under det babylonske fangenskap, da det ikke var mulig å tilbe Herren i Jerusalem. Synagogen utviklet seg så til et sted for bønn og opplæring i Skriftene og utfylte en tredobbel oppgave: tilbedelse, undervisning og ledelse av felleskapets sivile daglige liv. Hver by og hver landsby hadde sin synagoge som stod i forbindelse med en skole hvor barn allerede fra 5 års alderen ble lært opp til å lære viktige deler av Moseloven utenat. Den var også samfundets møteplass på festdager og på sabbaten.

Reklame