Bibelkurs Leksjon 13

Israels neste konge etter David var Salomo. Han begynte med stor tro og adlydet Gud i ett og alt. Det var Salomo som skrev Predikerens bok, de fleste Ordspråk og forskjellige salmer. Men etterhvert ble Salomo ulydig og på grunn av dette ble riket delt i to deler etter hans død. Vi kan lese om dette i 1.Kongebok 12. Det er nødvendig å kjenne dette for at man kan forstå Kongebøkene og Krønikebøkene som forteller om de to rikers historie samtidig.

Map_tribes_of_IsraelMap_divided_kingdom_02

Salomos sønn var Rehabeam  og i hans dager falt 10 stammer bort fra Davids hus og Jeroboam regjerte over dem. Disse ble kalt ISRAEL mens de 2 stammer (Juda og Benjamin) som fremdeles holdt seg til Rehabeam ble kalt JUDA. Følgende plan vil forklare hvordan det gikk med disse to riker.                       

                            SAUL

                               |

                           DAVID

                               |

                        SALOMO

                               |

2 stammerike                        10 stammerike

JUDA                                     ISRAEL

REHABEAM                     JEROBOAM

 

Israels (de 10 stammers) konger var for det meste ugudelige menn og selv om Gud sendte sine profeter til dem (Elias, Elisa, Hosea, Amos m.fl.) omvendte de seg ikke. Gud lot derfor assyrerne straffe dem og de ble bortført. Siden har de aldri vendt tilbake til landet.

Judas (de 2 stammers) konger derimot var mye bedre. De hadde slike trofaste konger som Hiskia og Josias. Men selv om Gud sendte sine profeter til dem (Jesaja, Jeremias og Esekiel m.fl.) ble de mer og mer ugudelig inntil «det ikke lenger var noen legedom.» (2.Krøn.36;16). Gud lot derfor Nebukadnesar straffe dem og de fleste ble bortført til Babylon. Men Gud hadde sagt at etter 70 år ville en del av de 2 stammer vende tilbake til Israel igjen og dette er hva Esras og Nehemjas bøker handler om. Det var disse folks etterkommere som bodde i landet da Jesus ble født. Men de forkastet Jesus og ca. 40 år etter Jesu død ble Jerusalem ødelagt og mange av jødene bortført av romerne. Senere i året 134 e.Kr. ble landet igjen lagt øde, og siden har jødene vandret om i verden like til våre dager.Babylon_city_gate

Men Gud ga et viktig løfte til den siste konge (Sidkia). Gud sa til ham ved profeten Esekiel:

«Du dødsdømte, du ugudelige, du Israels fyrste, din dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang! Så sier Herren Herren: Ta luen bort og løft kronen av! Det som nå er, skal ikke være mer. Det lave skal opphøyes, og det høye skal fornedres. Jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er. Heller ikke med dette skal det bli, inntil han kommer som retten tilhører, og jeg gir ham den.» (Esekiel kap.21;25-27).

Gud sa at  Juda rike ville bli veltet men ikke for evig. Bare inntil han kommer som retten tilhører og Gud vil gi ham riket. Vi har allerede oppdaget at dette har med Jesus Kristus å gjøre (Lukas kap.1;30-33 m.fl.).

Men det er Daniels bok som forteller oss om verdens historie i den tid Israels rike ikke eksisterte, en tidsperiode som Bibelen kaller for «hedningenes tid». Særlig i det annet kapittel forteller Daniel at Babylons rike (det daværende rike) ville følges av det medo-persiske rike, det greske rike og til sist det romerske rike. (v.29-40). Etter romernes tid, sa Daniel, ville riket bli delt iblant mange nasjoner som ville prøve å skape èn verden men allikevel aldri ville klare det (v.41-43).

Men Esekiel hadde sagt at Israels rike ville bli gjenopprettet når en spesiell konge kom. Daniel sa akkurat det samme i vers 44-45, men han kalte riket GUDS RIKE, som viser oss engang til at det kommende Guds rike er den gamle Israels rike gjenopprettet i meget større omfang enn før. Daniel sa:

«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. – Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den.» (Daniel kap.2;44-45).

Esekiel kap.37 skulle også leses i forbindelse med Israels tilbakekomst til deres fedreland. Legg merke til v.15-22.Jerusalem_Western_Wall_03

Jesu ord i Lukas kap.21;24-27 stemmer overens med alt dette: «Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.» (v.24). Det er en kjensgjerning at mange jøder har gått tilbake til deres eget land i våre dager og at den moderne stat av Israel ble stiftet 14. mai 1948 og nå venter de (helt uvitende) på deres konge. (Esekiel kap.37;22).

Vi skulle nå være helt klar over hva det Guds rike er som kommer. Ingenting er mer sikkert enn at Gud vil opprette sitt rike her på jorden med Jesus som konge i Jerusalem. Som vi leser profetene skal vi oppdage meget om de ting som må skje i framtiden. Alle som nekter disse ting eller forkynner et rike i himmelen, sier i virkeligheten at Gud er en løgner og gjør det så at vi ikke kan stole på Hans ord.

Bildet i Nebukadnesars drøm – Daniel kap.2

Hodet – gull      Det babyloniske rike 611 – 539 f.Kr.Nebuchadnezzars_Image_MH

Brystet og armene – sølv      Det medo-persiske rike 539 – 334 f.Kr.

Buken og lendene – kobber        Det greske rike 334 – 67 f.Kr.

Benene – jern        Det romerske rike 67 f.Kr. – 445 e.Kr.

Føttene – dels av jern og dels av leire       Verdens riker idag

Leksjon 12Leksjon 14

Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s