Jesajas Profeti

Jesaja Innledning – Mektig til å frelse

Jesaja 01 – Sangen (kap.1;1-31)

Jesaja 02 – Evangeliet om Guds Rike (kap.2;1-5)

Jesaja 03 – Renselsen (kap.2;6-22)

Jesaja 04 – Rystelsen (kap.3;1-4;6)

Jesaja 05 – Guds Vingård (kap.5;1-7)

Jesaja 06 – De ville druer (kap.5;8-30)

Jesaja 07 – Synet (kap.6;1-4)

Jesaja 08 – Kallet (kap.6;5-13)

Jesaja 09 – Immanuel (kap.7;1-8;4)

Jesaja 10 – Immanuels misjon og arbeid (kap.8;5-9;7)

Jesaja 11 – Ennå er hans hånd rakt ut (kap.9;8-10;21)

Jesaja 12 – Davids Sønn og Herre (kap.10;22-12;6)

Jesaja 13 – Forbannet være den som forbanner deg (kap.13-20)

Jesaja 14 – Profetiske språk (kap.13;1-22)

Jesaja 15 – Møgrenrødens Sønn (kap.14;1-32)

Jesaja 16 – Guds vigslede menn (kap.21;1-25;12)

Jesaja 17 – Guds døde menn (kap.26;1-27;1)

Jesaja 18 – Podet inn igjen (kap.27;2-13)

Jesaja 19 – Ikke for deres skyld (kap.28;1-35;10)

Jesaja 20 – Prøvet Tro (kap.36;1-39;6)

Jesaja 21 – Ikke fullstendig ødelagt (kap.39;6-40;11)

Jesaja 22 – Israels Gud (kap.40;12-31)

Jesaja 23 – Utfordringen (kap.41;1-42;7)

Jesaja 24 – Guds Vitner (kap.42;8-44;28)

Jesaja 25 – Guds Salvede (kap.41;1-48;22)

Jesaja 26 – Den Sanne Messias (kap.49;1-51;11)

Jesaja 27 – Herren vil trøste Sion (kap.51;12-52;10)

Jesaja 28 – Såret for våre overtredelser (kap.52;11-53;12)

Jesaja 29 – Guds Tjenere (kap.54;1-17)

Jesaja 30 – Evangeliets Kall (kap.55;1-56;8)

Jesaja 31 – Ingen fred for de ugudelig (56;9-57;21)

Jesaja 32 – Skilt fra Gud (kap.58;1-60;22)

Jesaja 33 – Herrens arm (kap.61;1-11)

Jesaja 34 – Guds hensikt (kap.62;1-63;6)

Jesaja 35 – Bønn og påkallelse (kap.63;7-65;10)

Jesaja 36 – Nye himler og en ny jord (kap.65;11-66;24)

Jesaja 37 – Etterord

Reklame