Bibelkurs Leksjon 14

Vi skulle være helt sikre nå på det som Gud har lovt angående Jesus. Jesus skulle være Israels konge til evig tid og herske over alle, inntil jordens ender. Men Jesus bare forkynte om riket. Han ble ikke konge og til sist ble han korsfestet. På grunn av hans fullkomne lydighet oppreiste Gud ham fra de døde som førstegrøde av de hensovede.

Vi kan godt forstå hvorfor disiplene spurte ham før hans himmelfart: «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» (Ap.gj.1;6). Men tiden var ikke kommet for gjenopprettelse av riket og Jesus ble rykket bort til himmelen. Mens disiplene stirret opp kom to engler til dem og sa:

«Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» (v.11)

Alt beror på Jesu Kristi gjenkomst. Ved sitt liv og ved sin død har Jesus åpnet veien til evig liv for alle dem som tror og blir døpt, men han må komme igjen for å oppreise de døde og gi alle de trofaste fra alle slekter evig liv. Guds hensikt er at Jesus skal regjere over alle folkeslag fra Jerusalem og bringe fred til jorden, men dette kan ikke skje før han kommer igjen. Har vi noen tvil som disse ting da skulle vi bare lese Apostlenes Gjerninger og se hva apostlene forkynte om Herrens gjenkomst. For Baptism-in_Denmarkeksempel, kap.2;32-36, kap.3;19-21, kap.17;30-31 o.s.v.

Vi må nå betrakte Jesu gjenkomst og Guds rike litt nærmere. Som vi allerede har sagt må alle de ansvarlige stå foran Jesu domstol når han kommer. Alle som har hørt og forstått sannheten er ansvarlige for Gud og hvis de dør før Jesus kommer vil de bli oppreist fra de døde. Han vil skille dem den ene fra den andre, de rettferdige vil få evig liv, men de urettferdige vil straffes (hva straff de enn får så er den rettferdig) og til slutt dø igjen i all evighet. (Mattheus 25;31-41, Romerne 2;15-16; Åpenbaringen 2;11).

De døde som er uansvarlige derimot vil ikke stå opp fra de døde og disse er beskrevet som «de evig døde» (Salme 143;3). De uansvarlige levende vil fortsette å leve som vanlig og vil erfare «en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid.» (Daniel kap.12;1). Millioner mennesker vil drepes (Jeremias kap.25;30-33) og alle som blir igjen vil bli et ydmykt folk som gjerne vil bli opplært i Guds veier. (Sakarias kap.14;16, Jesaja 2;2-4).

Disse er de folk som Jesus og de hellige skal regjere over i Guds rike. Som det står skrevet: «Riket og herredømmet, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.» (Daniel kap.7;27).

Et rike består av visse ting og dette gjelder Guds rike også. Det må være følgende:

1. En konge Jesus (Åp.11;15, Dan.7;13-14).
2. En regjerning De hellige, altså de som få udødelighet ved Jesu gjenkomst. (Dan.7;27, Matt.19;28-29, Åp.2;26-27 og 20;6).
3. Land Jorden (Salme 72;7-17, Åp.5;10)
4. En hovedstad Jerusalem (Jes.2;2-4, Matt.5;35).
5. Lover Guds lover (Mika 4;1-4)
6. Folk Alle de uansvarlige som blir igjen etter kommende verdenskrig. Disse vil fremdeles være dødelige mennesker. Salme 72, Jes.2;2-4, Sak.14;16-21)

Under Jesu og de helliges regjering vil synden bli begrenset i en mye større grad enn den er idag, for de vil kunne kjenne hjertenes tanker og har ubegrenset makt. Vi leser at «i hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil månen ikke er mer.» (Sal.72;7). Det å begrense synden er beskrevet som at Satan vil være bundet for tusen år (Åpenbaringen kap.20;2-3), og vi har gitt bevis på at Satan er et annet navn for synden. At dette er i den samme tid som Jesus regjerer er klart fra v.6, og i løpet av denne tid vil folkene på jorden bli opplært i Guds veier. I løpet av de 1000 år vil noen dø: for eksempel, et menneske som er allerede gammelt når Jesus kommer tilbake.

Når de 1000 år er til ende «skal Satan løses fra sitt fengsel.» (v.7). Ved dette menes det at Jesus vil kalle de hellige tilbake fra sitt arbeid rundt om i verden til Jerusalem så at folket vil bli satt på prøve. De vil helt fritt kunne velge enten å være lydige eller ulydige. Det vil bli mange som vil vise seg utro på den dag og de vil dra opp mot Jerusalem for å stride mot kongen og regjeringen (v.8-9), men Gud vil gripe inn og ødelegge dem (v.9). De som blir akseptert vil derimot få evig liv og bli forenet med Jesus og de hellige som allerede er udødelige, og alle som blir igjen på den dag vil bli udødelige og få guddommelig natur. Paulus sier at da vil  Gud være alt i alle.» (1.Korinterne kap.15;23-28).

Sån lyder det sanne evangeliet, enten vi tror det eller ikke. Hvis det fremdeles er noen tvil, må vi fortsette å lese og drøfte inntil vi blir overbevist. Så snart vi blir overbevist om at det er sannheten, da skal vi adlyde Gud og la oss døpe til Kristus til syndenes forlatelse og fra den dag fremover alvorlig prøve så godt vi kan å følge i Jesu fotspor (1.Peter kap.2;21). Gud har gitt oss flere midler til å hjelpe oss å være lydige, nemlig Bibellesning, samfund med hverandre, nattverd og bønn.

Vi leser i Apostlenes gjerninger kap.2;41-42:

«De som nå tok imot hans ord, ble døpt. …. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.»

a group of young adultsBibellesnings_tabell

Etterat vi er kommet til denne livets viktigste avgjørelse er det vår plikt å hjelpe andre til å finne sannheten mens vi samtidig holder oss borte fra all forkynnelse og gjerninger som strider mot Bibelens enkle lære men allikevel gjør godt mot alle (Jakob kap.1;27). Vi ta derfor ikke del i politikk og offentlige valg, men heller ber: «Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden.» Vi kan ikke gi vår støtte til de som, f.eks. lager bomber for å ødelegge sine medmennesker. Vi prøver å leve i fred med alle og adlyder denne verdens konger og regjeringer så vidt deres bud ikke strider mot Guds bud. (1.Peter kap.2;13-17). Ifølge Jesu lære må vi bli militærnektere og «adlyde Gud fremfor mennesker». Hvordan kan en Jesu disippel gi samtykke i å ødelegge tusenvis mennesker med en bombe? Nei, for det er skrevet:

«Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere! Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» (Romerne kap.12;17-19).

De som er ugift når de kommer til troen, må bare gifte seg med en av sine «søsken i Herren» (1.Korinterne kap.7;39).

Paulus gir ytterligere råd og veiledning:

«Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? …. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.» (2.Korinterne kap.6;14-18).

Derfor sier Jesus:Bible-Study_02

«Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» (Matteus kap.7;13:14).

Leksjon 13Tilbake til Leksjon 1

Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s