Bibelkurs Leksjon 7

Vi har sett hvordan vi kan unngå en evig død og få del i Guds natur, og vi må nå finne ut hva Guds hensikt er med jorden og menneskene. La oss begynne igjen med Adam og gå gjennom Bibelen, og legge merke til de forskjellige løfter Gud har gitt til menneskene.

Etter syndefallet ble Adam og Eva satt utenfor Edens hage med håpet om at «kvinnes ætt» skulle i framtiden seire over synden (1.Mosebok kap.3;15). De hadde to sønner Kain og Abel, og vi har sett at Kain var en ulydig og verdslig mann, mens Abel prøvde så godt han kunne å adlyde Gud. Resultatet var at Kain drepte Abel, og at Adam og Eva fikk en annen sønn i Abels sted som het Set (kap.4;25).

Det som hendte med Kain og Abel har fortsatt like til våre dager. Det har alltid eksistert disse to klasser mennesker, d.v.s. de gudelige og de ugudelige. Ved å lese nøyaktig i kapitlene 4 og 5 i 1.Mosebok ser vi hvordan det foregikk. Vi leser om Kains ætt i kapittel 4 og hvis vi begynner å telle fra Adam, kommer vi i det syvende ledd til Lamek (kap.4;18). Ved å lese vers 19-24, får vi snart vite at denne Lamek ikke var et Guds barn. Men i kapittel 5 leser vi om Sets ætt og vi kommer i det syvende ledd til Enok (kap.5;18) som var en meget trofast mann (vers 22-24).

Så lenge disse to klasser mennesker var skilt fra hverandre gikk det bra for de gudelige, men så snart de troende («Guds sønner») giftet seg med de vantro («menneskenes døtre») ble sannheten tapt for dem. Og det er akkurat dette vi leser om i 1.Mosebok kap.6;1-2.

RainbowDet er Paulus som sier i 1.Korinterne kap.15;33: «Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.» Og igjen i 2.Korinterne kap.6:14-18 Gud sier oss at de troende har intet samfund med de vantro og med det menes selvfølgelg i vår tilbedelse. Like fra begynnelsen av har Gud forbudt de troende å gifte seg med de vantro og dette gjelder også for oss idag. Vi kan forstå hvorfor når vi lese 1.Mosebok 6;3-7 og vers 11-12. Den eneste som ble funnet trofast var Noah (v.8) og hans familie, og det ble nødvendig for Gud å ødelegge alle de andre ved en vannflom.

Gud befalte Noah å bygge en ark og bare ved å gjøre dette ble han frelst. Det er Jesus og Peter som taler om disse ting. Jesus sa at det vil bli det samme når han kommer igjen (Matteus kap.24;37-39) og Peter sier at arken svarer til dåpen i Kristus (1.Peter kap.3;20-21). Bare de som har forenet seg med Kristus gjennom dåpen vil bli i den samme stilling som Noah.

Så leser vi i 1.Mosebok kap.7;5 at «Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.» Han gikk inn i arken og «Herren lukket etter ham» (v.16) og vannflommen kom og ødela alt som var utenfor arken (v.17-24). Noah ble derfor frelst ved vann som Peter sier, men ikke bare ved vann, men også med blod (kap.8;20-21). Slik har det vært likefra begynnelsen – både  vann og blod. Les hva Johannes sier om frelsen i Jesus i sitt første brev kapittel 5;6. Jesu blod vil bare frelse dem som forener seg med det i dåpen.

Gud opprettet en pakt  med Noah og ga ham det løfte at Han aldri mere ville ødelegge alt kjød med en vannflom (1.Mosebok kap.9;11-17). Noahs sønner var Sem, Kam og Jafet, og Gud sa til dem at de måtte bli mange og oppfylle jorden. Men det var ikke lenge før deres etterkommere ble utro (kapittel 11;1-6). Det er opplagt at dette tårn hadde en religiøs betydning. Resultatet var at Gud måtte forvirre deres språk (v.5-9).

Gud ble tvunget på grunn av menneskenes vantro til å begynne på ny. Han hadde lovet at Han ikke ville ødelegge alt kjød igjen, og det fantes en mann som var trofast og hans navn var Abraham. Han var en mann som er beskrevet i Bibelen som «Guds venn» og i den neste leksjon må vi omhyggelig betrakte hans liv.

Tower_of_Babel

Leksjon 6Leksjon 8

Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s