Bibelkurs Leksjon 12

Denne leksjon skulle på en måte bli den avgjørende. Vi skal betrakte Guds løfte til David og er vi enige om dets innhold da må vi bli enige om Guds rike som skal komme. Vi bør derfor granske denne leksjon omhyggelig.

David ba om lov til å bygge et hus (tempel) for Gud. Gud nektet ham det, men samtidig ga Han ham dette løfte:

«Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid.» (2.Sam 7;12-16).

Denne profeti har en midlertidig oppfyllelse i Salomo, men dens virkelig betydning angår Jesus som vi skal nå bevise. Det er uten tvil når vi leser Hebreerne kap.1;5. Apostelen sier at v.14 («Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn») henviste til Jesus som var virkelig Guds Sønn. Atter i Apostlenes Gjerninger kap.13;23 sier Paulus at Davids sønn var Jesus. La oss derfor betrakte løftets mening.

  • v.12 – Gud sa at David måtte dø og at etter hans død ville Gud grunnfeste hans kongedømme og gi det til en av Davids etterkommere.
  • v.13 – Denne Davids sønn ville bygge et Guds hus og hans kongetrone ville være trygget til evig tid.
  • v.14 – Denne Davids sønn ville også bli Guds Sønn.
  • v.16 – David selv vil være til stede når hans trone blir grunnfestet til evig tid.

Det behøves bare litt bibelsk kunnskap for å forstå at dette ikke er oppfylt ennå. Salomo bygget et hus (tempel) for Gud og var Guds «sønn» ved troen, men hans kongedømme ble ikke grunnfestet til evig tid. Videre, Salomo ble konge før David døde men hans kongedømme var ikke trygt de første årene.

Men som apostelen forklarer, har dette med Jesus å gjøre. Han var Davids sønn gjennom sin mor Maria, men også Guds Sønn som ble født lenge etter Davids tid. Ved sitt liv og oppstandelse og gjennom forkynnelse, vil Jesus bygge Gud et hus Solomans_templeav levende «steiner» (Hebreerne kap.3;6), og han vil også bygge et tempel i Jerusalem når han kommer igjen (Esekiel kap.40-44). Han vil også bli konge over Israel til evig tid. Han vil sitte på Davids trone.

Av dette fremgår klart løftets mening, men vi må være helt klar over hva alt dette virkelig betyr. Davids trone var i Jerusalem og Davids rike var Israels rike. Det menes derfor at Jesus vil komme igjen og opprette Israels rike på jorden og regjere fra det bokstavelig Jerusalem.

Nå la oss lese et annet løfte som bekrefter alt dette. Denne gang fra Det nye testamente i Lukas kap.1;30-33. Guds engel sa til Maria angående Jesu fødsel:

«Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Dette er Guds løfte både til David og Maria og det vil gå i oppfyllelse uansett alt annet. Og videre kan det forståes av alle som vil lese Bibelen. Dette er vårt håp og som vi fortsetter skal vi vise at alt i Bibelen angående Guds rike er bygget på disse løfter.

Vi vil avslutter denne leksjon ved å gjenta det Gud har lovet Eva, Abraham og David. Gud lovet Eva at en av hennes etterkommere ville seire over synden og døden. Evas sønn ville også bli Abrahams sønn som ville arve Israels land til evig tid og velsigne alle jordens slekter. Abrahams sønn ville også bli Davids sønn og Guds Sønn som ville regjere fra Jerusalem og opprette Guds rike på jorden. Men Gud lovet at Abraham og David skulle være til stede når disse ting skjedde og dette betyr selvfølgelig at de vil oppstå fra de døde og regjere sammen med Jesus.

Jerusalem_from_Olivet01

Leksjon 11 Leksjon 13

Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s