Profeten Daniels Bok

Daniel 01 – Innledningen

Daniel 02 – Hva handler de enkelte kapitler om?

Daniel 03 – De fire profetier

Daniel 04 – I Landflyktighet (Daniel kap.1)

Daniel 05 – Nebukadnesars Drømmebilde (Daniel kap.2)

Daniel 06 – Jernet og Leiren (Daniel kap.2)

Daniel 07 – Den Brennende Ildovn (Daniel kap.3)

Daniel 08 – Nebukadnesars drøm om treet og rotstubben (Daniel kap.4)

Daniel 09 – Kong Belsasars Gjestebud (Daniel kap.5)

Daniel 10 – Løvehulen (Daniel kap.6)

Daniel 11 – Visjonen om de fire store villdyr (Daniel kap.7)

Daniel 12 – Visjonen om de 2300 aftener og morgener (Daniel kap.8)

Daniel 13 – Daniels Bønn (kap.9)

Daniel 14 – Profetien om de 70 ukene (Kap.9 v.24-27)

Daniel 15 – Daniels siste syn (Kap.10 til 12)

Daniel 16 – Detaljene i Fjerde Profeti (Kap.11)

Daniel 17 – Endens tid (Kap.12)

Reklame