Bibelkurs Leksjon 10

Gud hadde sagt til Abraham i 1.Mosebok kap.15;13-14: «Du skal vite for visst at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i fire hundre år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods.»

I det forrige leksjon har vi sett at Israel (Jakob) og hans sønner var i Egypt og i 2.Mosebok kap.1 leser vi om hvordan egypterne plaget dem hårdt og gjorde dem til treller. Men de 400 år var nesten utløpt og Gud var i ferd med å skaffe israelittene en frelser. I kap. 2 vers 1-10 leser vi at Moses ble født og reddet fra døden. Men vi ser også her hvordan Gud lønner de trofaste i dette livet. Moses’ mor viste stor tro ved å redde Moses og hun fikk ham tilbake. Men ikke bare dette, hun fikk lønn av Faraos datter til å oppfostre sin egen sønn (v.9). Og vi ser også litt av hvor vidunderlig Gud arbeider blant menneskene. Troen er ikke nok i seg selv: det må være en prøvet tro. Følelse og begjær er ikke nok: man må ha visdom også. Moses var opplært i all egypternes visdom ved Faraos datter (Apostlenes gjerninger kap.7;20-22). På denne måte ble han dyktiggjort til å bli sendt av Gud til Farao. Men han trengte også «prøvet» tro. Da han var 40 år gammel prøvde han å begynne å frelse Israel uten å vente på Gud  (Se 2.Mosebok kap.2;11-14 og Apostlenes gjerninger kap.7;23-29). Men han måtte lære at det er Gud alene som kan frelse og at menneskene ikke har rett av seg selv til å slå ihjel. Så måtte han flykte til Midian hvor han ble en hyrde i 40 år.Egypt_03_general_scene

Han var nå 80 år gammel og han hadde lært lydighet av det han led og Gud kunne bruke ham i sin tjeneste. I 1.Mosebok kap.3 leser vi om hvordan Gud åpenbarte seg for Moses i en brennende tornebusk. (Se også Apostlenes gjerninger kap.7;30-34). Moses var ikke så stor nå i sine egne øyne (vers 11). Gud lovet å styrke ham (vers 12), og Moses spurte om Hans navn. (vers 13).

Vi må være klar over et navns betydning in Bibelen. Da et navn ble gitt av Gud, henviste det hensikten Gud hadde med det menneske. La oss ta bare to eksempler. «Jakob» betyr «en som fortrenger», men da han vokste i tro og kunnskap forandret Gud hans navn til «Israel» som betyr «en fyrste hos Gud». Igjen «Jesus» betyr «Gud frelser» og vi kan godt forstå hvorfor han ble gitt dette navn.

Da Gud fortalte Moses sitt navn, henviste Han til sin hensikt med menneskene. Gud sa: «Jeg er den jeg er. Og han [Gud] sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.» (vers 14-15). Som det står på norsk forstår vi at Jahve (eller ‘Jehova’ som navnet tidligere ble skrevet) betyr «Jeg er den jeg er». Når vi betrakter dette er det litt vanskelig å forstå, men på hebraisk kan «Jahve» betyr «jeg var, er, og skal bli». På gresk så vel som på norsk finnes det ikke ett ord som vil beskrive en sån frase. Se for eksempel, Åpenbaringen kap.1;8 hvor alle disse ord brukes om Gud, nemlig, «som er og var og som kommer». Moses ville være klar over at Gud «var» og «er» og det er derfor sannsynligvis at det som Gud ville understreke da han valgte navnet Jahve, var det hørte framtiden til, nemlig «Jeg vil bli den jeg blir».

Dette betydde at Gud ville åpenbare seg for folket gjennom visse mennesker som Han selv ville velge. Og Han begynte med Moses. Moses fikk den Hellige Ånds kraft og på denne måte var Gud i ham og gjennom ham gikk Guds hensikt i oppfyllelse. Men Gud sa at «dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt«. Guds hensikt var ikke fullstendig oppfylt ved Moses og den vil fortsette inntil enden. Etter Moses, åpenbarte Gud seg gjennom de forskjellige profeter i Det gamle testamente. Så kom Jesus og etter ham apostlene. Gjennom alle disse mennesker gikk Guds hensikt i oppfyllelse. Men Gud er ikke ferdig enda og Jesus må komme igjen for å opprette Guds rike her på jorden og i tusen år vil Gud åpenbare seg gjennom Jesus og de hellige (d.v.s. de som vil få evig liv ved Jesu gjenkomst). Og på slutten av tusenårsriket vil alle som er tilbake bli ikledd udødelighet. Paulus skriver om dette i 1.Korinterne kap.15;28. Han sier: «Gud skal være alt i alle». (Les også vers 20-28).

Guds hensikt var at «jeg vil bli den jeg blir» og når hensikten er oppfylt vil «Gud bli alt i alle» (d.v.s. at alle mennesker som er tilbake vil bli udødelige). Nå les 2.Mosebok kap.6;2-8. Gud forklarer selv hva navnet «Jahve» betyr. For Abraham, Isak og Jakob var Han «Gud Den Allmektige», og Han opprettet sin pakt med dem gjennom løftene de fikk. Men nå var tiden kommet da Gud ville begynne å oppfylle disse løfter (vers 5), og Han sa til Moses, «Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren [Jahve] …» (v.6). Og på anmodning av Moses ga Gud ham Aron som talsmann, og de fikk oppgaven å føre Israel ut av Egypt og inn i Kana’ans land.

Legg merke til det som Stefanus sier om dette i Apostlenes gjerninger kap.7;34. Gud sa «jeg er steget ned …», men det som kom ned fra himmelen var ikke Gud selv, men Hans kraft – den Hellige Ånd – som ble gitt til Moses som på denne måte ble Israels frelser. Dette hjelper oss å forstå Jesu ord: «For jeg er kommet ned fra himmelen» (Johannes kap.6;38), når Lukas sier at i virkeligheten var det den Hellige Ånd som kom ned (Lukas kap.1;35).

Egypt_04_frogsI 2.Mosebok kapitler 7-12 leser vi om hvordan Gud gjennom Moses frelste Israel fra Egypt ved 10 plager som tvang Farao til å la israelittene gå fri. Disse plager var:

1. Vann til blod (7;17) 6. Byller (9;8)
2. Frosk (8;2) 7. Hagl (9;18)
3. Mygg  (8;16) 8. Gresshopper (10;4)
4. Fluesvermer (8;21) 9. Mørke (10;21)
5. Pest over kveget (9;3) 10. Hver førstefødte drept (11 og 12)

Hvorfor disse plager? Kunne ikke Gud ha frelst Israel på en annen måte? Det samme gjelder Israels kriger senere og forøvrig er det samme spørsmål aktuelt idag. Hvorfor tillater Gud kriger og elendighet? Ja, Gud kunne ha brukt en annen måte, men Han gjorde det ikke og selv om vi ikke forstår hvorfor, må vi allikevel innrømme at Gud er rettferdig. Men Gud har fortalt nok for oss til at vi kan vite litt om Hans vidundelige gjerninger. Det finnes flere grunner, men den største er at Gud ønsket å frelse så mange som mulig. Plutselig tilintetgjørelse kunne ikke ha gjort dette. I 2.Mosebok kap.7;5 «Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg rekker ut min hånd over Egypt og fører Israels barn ut fra dem.» Og noen av egypterne vendte seg om til Gud (se kap.9;20 og 12;38).

Egypt_01_brickmakingMen det var for Israels skyld også. Gud ville at de aldri skulle glemme Ham (kap.10;2). Men det var ikke bare for Israels og Egyptens skyld, men for alle folkeslag at Gud plaget egypterne på den måte (se kap.9;15-16). Når vi leser Josvas bok ser vi at det lyktes for Gud å frelse noen ut fra de andre nasjoner på denne måte. (Josva kap.2;1-14). For øvrig var det rettferdig straff for egypterne som hadde plaget israelittene så fryktelig.

Det samme gjelder alt Guds arbeid iblant oss. Bare tenk på Jesus. Hvorfor måtte han lide så forferdelig og bli korsfestet på en så grusom måte? For at vi skulle lære og aldri glemme. Og Gud har også befalt oss brødsbrytelsen for at vi ikke skal glemme det som har vært gjort for oss.

La oss da betrakte den tiende plage, som er forbundet med påske. Vi har sagt før at dette var et forbilde på Guds frelse i Jesus (1.Korinterne kap.5;7-8). Gud vil snart utøse sine plager over verden for annen gang og med samme hensikt, nemlig, å dømme de skyldige (de som ikke omvende seg i det hele tatt) og samtidig frelse så mange som mulig. Når Guds kommende plager er forbi vil folkene på jorden bli forberedt på å lytte til sannheten og gjennom det tusenårige riket vil Gud opplære dem i sine veier. La oss derfor sammenligne det som hendte i Egypt med det som vil hende ved Jesu gjenkomst, og ta lærdom av det til egen frelse.

EGYPT JESU GJENKOMST
2.Mosebok kap.11
v.4 Det var midnatt Guds rike er beskrevet som en ny dag.
v.6 «et stort skrik» «en trengselstid som det ikke har vært [før]» (Daniel 12;1).
v.7 Gud gjorde forskjell på egypterne og israelittene. 2.Tessalonikerne 1;7-10
2.Mosebok kap.12
v.1-11 De måtte vise tro og lydighet og nøye følge Guds befalinger. Det er samme for oss. Vi må vise tro og lydighet. Vi må nøyaktig gjøre det som Gud befaler.
v.13 Det var bare lammets blod strøket i lydighet på dørstolpene og overste dørbjelken som ville frelse. Vi kan bare bli frelst om vi tar imot Kristus ved troen og dåpen (Markus 16;16) og vi blir i ham.

Slik gikk israelittene ut av Egypt, frelst ved «Lammets blod». Men frelsen var ikke ennå fullstendig, for vi leser i 2.Mosebok kap.14;5-10 at Farao forfulgte dem og nådde dem ved det Røde Hav. Fra vers 13-31 leser vi hvordan Gud skilte vannene og Israel gikk igjennom havet og ble fullstendig frelst fra egypterne, som druknet da de forsøkte å forfølge.

Israelittene hadde vann på begge sider og over dem var det en sky (kap.13;21-22). Paulus forklarer dette for oss i 1.Korinterne kap.10;1-2. Han sier at på denne måte ble Israel «døpt til Moses» på en symbolsk måte. De ble frelst ved påskelammets blod og ved «dåpen», som begge er forbilder på frelsen i Jesus. Jesu blod vil bare frelse oss om vi forener oss med ham i dåpens vann (se Romerne kap.6;3-7).Doorpost

I likhet med israelittene må vi bli opplært i Guds sannhet, forstå den, tro den og la oss døpe til Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Dette er begynnelsen til et nytt liv i Jesus Kristus og etterpå må vi «gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.» (Apostlenes gjerninger kap.26;20).

Leksjon 9Leksjon 11

Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s