SEPTUAGINTA

Dette ord er ikke brukt i Bibelen, men vi tar det med her fordi det er navnet på en gresk oversettelse av de hebraiske Skrifter av Det gamle testamente. Ordet betyr sytti og er brukt fordi det var sytti gresk-kyndige jøder som ble kalt til Aleksandria i Egypt for å oversette disse Skrifter til gresk.

Foranledningen var at den egyptiske farao Ptolemeus Filadelphus fikk høre om et stort litterært verk som hadde sin opprinnelse i jødefolket. Han var blitt gjort oppmerksom på at disse Skrifters visdom overgikk alt annet av det som var skrevet. Dette gjorde et så sterkt inntrykk på ham at han henvendte seg til Jerusalem for å foranledige at lærde skulle komme til Egypt for å oversette de hebraiske Skrifter til gresk. Dette ble, ifølge overleveringene, gjennomført av sytti skriftlærde, som har gitt oversettelsen sitt navn.

Betydningen av denne oversettelse kan ikke bli overvurdert fordi den gjorde tusenvis av jøder istand til å lese de hellige Skrifter på landets språk. Mange jøder, spesielt de i Egypt og Nord-Afrika var ikke istand til å forstå hebraisk, og dette fornyet deres kunnskap i Skriftene og muliggjorde evangelistenes store arbeide i Det nye testamente.

Septuaginta oversettelsen var meget brukt i Jesu tid og i kirkens første århundre. Her ser vi igjen et eksempel på Guds omsorg og foranstaltning for de kristne misjonæres reisemuligheter når de skulle forkynne det glade budskap om frelse til alle folkeslag.

Reklame