OPPSTANDELSE

Mennesket forspilte sin mulighet til evig liv etter syndefallet. Men Gud antydet allerede ved samme anledning en mulighet for tilgivelse og liv: «Han [kvinners ætt] skal knuse ditt [slangens] hode» (1.Mos.3:15).

Denne mulighet ble gitt menneskene gjennom Jesus Kristus:

  • «Jeg er oppstandelse og livet» (Joh.11:25).
  • «Den time kommer da alle som er i gravene skal høre hans [Sønnens] røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse” (Joh.5:28.29).

Allerede i Det gamle testamente lot Gud sine profeter forutsi en oppstandelse for de rettferdige – de som trodde på Gud og holdt hans bud:

  • «Dine [Guds] døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. … og jorden gir døde tilbake til livet» (Jes.26:19).
  • «Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky» (Dan.12:2).

Og vi finner også en forutsigelse om oppgaver etter oppstandelsen:

  • «Men gå du til din ende! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagens ende» (Dan.12:13).

I 1.Korinterbrev finner vi en nøyaktig beskrivelse av tidspunktet for oppstandelse:

  • «For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme” (1.Kor.15:22-23).

Jesus gir en konkret beskrivelse av apostlenes oppgave etter oppstandelsen:

  • «Dere skal … sitte på troner og dømme Israels tolv stammer» (Luk.22,30).

Og i budskapene til menigheter i Åpenbaringen får vi vite: Til menigheten i Efesus: «Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone» (Åp.2:10).

Til menigheten i Tyratira: «Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene» (Åp.2:26).

Til menigheten i Laodikea: «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone» (Åp.3:21).

I Åpenbaringens 20.kapittel leser vi at alle martyrer, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år (v.4). «De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år» (v.6).

Reklame