GUDS NAVN

Et navn beskriver ofte en egenskap eller en hensikt, og i bibelsk tid ble ofte et menneskes karakter og egenskaper forbunnet med navnets betydning. En viktig måte å lære Herren vår Gud å kjenne på, må derfor være å granske det navn han selv har gitt seg og meddelt videre til sine tjenere.

Gud ga seg selv flere navn og titler for å åpenbare sin makt, sine egenskaper og sin hensikt. To av disse er ‘EL‘ og ‘JAHVEH (JHVH).

Ordet ‘El‘ gir uttrykk for makt og kraft og beskriver Gud i all sin fullkommenhet. Ordet forekommer ofte i forbindelse med ‘SHADDAI‘ og betyr da ‘Den Allmektige’ – den Gud som kan og vil oppfylle sine løfter.

Gud åpenbarte seg for Abraham, Isak og Jakob og ga dem store løfter både om deres egne etterkommere og alle andre jordens folk og hans hensikt også med dem. Da Gud åpenbarte seg for Moses, sa han: «Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den Allmektige [‘El Shaddai’]. Men ved mitt navn Herren ‘[Jahveh’] var jeg ikke kjent av dem» (2.Mos.6:3).

For Abraham var Gud allmektig: «Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men … var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre» (Rom.4:20-21).

Gud åpenbarte seg for Moses for å starte oppfyllelsen av løftene til Abraham. Hans ætt var slaver i Egypt og Moses ble sendt til dem. «Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! – og de så spør meg: Hva er hans navn? – Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses:’Jeg er den jeg er’  [‘EHYEH ASHER EHYEH‘] (Dette er en framtidsform – futurum – og betyr «Jeg vil bli den jeg vil bli»). Så skal du si til Israels barn EHYEH [‘Jeg vil bli’] har sendt meg til dere» (2.Mos.3:13-14).

I vers 15 sier Gud til Moses: «Så skal du si til Israels barn: Herren [‘JHVH’], deres fedres Gud [‘Elohim’] … har sendt meg til dere.»

Med innsatte vokaler uttales JHVH, ‘Jahveh‘, og betyr: ‘han som vil bli‘. Elohim betyr: ‘de mektige‘, og det navn Gud ga seg her, Jahveh Elohim, betyr da: ‘han som vil bli de mektige‘.

Den profetiske betydning av dette navn og løftet det innebærer, skal vi komme tilbake til senere.

I kap.6 sier Gud til Moses: «Jeg er Herren [Jahveh]. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud Den Allmektige. Men ved mitt navn Herren [‘Jahveh’] var jeg ikke kjent av dem. Jeg opprettet min pakt med dem og lovte å gi dem Kana’ans land, det land de bodde i som fremmede. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og JEG HAR KOMMET MIN PAKT I HU» (2.Mos.6:2-5).

Guds hensikt og løfter var nå i ferd med å begynne sin oppfyllelse: «Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren [‘Jahveh’]. Jeg vil føre dere ut … og utfri dere … og forløse dere … og jeg vil ta dere til mitt folk … og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har sverget å ville gi til Abraham, Isak og Jakob» (v.6-8).

Men Guds løfter til Abraham var omfattende og gjalt ikke bare Abrahams etterkommere etter kjødet, men også alle andre jordens folk. For å oppfylle disse løfter måtte Gud la en ætling av Abraham og en sønn av David bli født (Luk.1:31-35), og oppreise en profet lik Moses i ham (5.Mos.18:18, Ap. Gjern.3:22). Gud åpenbaret seg i Jesus som et første skritt  for å oppfylle profetien i sitt navn: ‘Jahveh Elohim‘ (= han som vil bli de mektige).

For å gi alle jordens folk mulighet til å få del i Abrahams velsignelse og bli hans åndelige etterkommere, oppreiste Gud Jesus Kristus for gjennom ham å ta ut et folk for sitt navn. (Ap.Gjern.15:14).

De som trodde på Jesus, Guds Sønn, og adlød ham, ble innpodet i Abrahams ætt (Rom.11:17). De hørte Kristus til og blir gjort levende ved hans komme (1.Kor.15:23), og de skal herske sammen med Kristus i 1000 år (Åp.20:4). De blir neste skritt i oppfyllelsen av Guds navn: «Han som vil bli de mektige».

Da apostelen Johannes fikk Åpenbaringen, hadde Jesus fullført sin gjerning. Derfor kunne betydningen av navnet Jahveh utdypes:  «Jeg er Alfa og Omega, sier Guds Heren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige» (Åp.1:8).

 

«han som er … … og som var …  … og som kommer»
= Den Allmektige = var åpenbart i Kristus = blir åpenbart i Kristus og de mektige

 

Og til slutt vil Gud være alt i alle (1.Kor.15:28), d.v.s. de frelste fra alle generasjoner etter 1000 års riket.

På dette tidspunkt hadde Jesus fullført sin frelsesgjerning. Gud var blitt åpenbart i ham og betydningen av navnet ‘Jahveh‘ kunne forklares.

Men Gud hadde allerede gitt profeten Jesaja en forhåndsbeskrivelse av det vi får bekreftet i Åpenbaringen: «Jeg, Jahveh er den første, og hos de siste er jeg også» (kap.41:4). Han som var de første – den Allmektige [‘El Shaddai’] – vil til sist være åpenbart i de mektige [‘elohim’], som er Jesus og de udødelige trofaste mennesker fra alle tidsperioder.

Den Allmektige Gud vil da ha fullført sin hensikt, kunngjort i navnet ‘Jahveh Elohim‘.

Reklame