DYRET

 Dyret_Beast_Rev_17

I forbindelse med dette ord tenker vi spesielt på dyret brukt i symbolsk betydning i Johannes’ Åpenbaring. Det greske ord som er brukt her – ‘thirion’ – beskriver et rovdyr og villdyr i motsetning til ‘ktinos’ som er brukt om dyr på beite.

Vi finner ordet første gang i Åp.11,7: Dyret, som stiger opp fra avgrunnen skal føre krig mot Jesu to vitner og seire over dem og drepe dem.

I kap.13 er dette dyr beskrevet nærmere i de to første vers. Beskrivelsen svarer til de fire dyr i profeten Daniels syn, en leopard, en bjørn, en løve og et fjerde dyr som var annerledes og frykteligere enn de andre og hadde ti horn, Dan.7:3-7  16-21 og 23-25.

Daniel beskriver i kap.2 kong Nebukadnesars drøm, som ble gitt ham å tyde. Drømmen handlet om fire verdensriker i form av en strålende billedstøtte av et menneske. Dette var verdensrikene ut fra en menneskelig (Nebukadnesars) betraktning, mens Daniels syn i kap.7 beskriver de samme riker ut fra Guds synsvinkel: som ville rovdyr!

Åpenbaringen forutsigelser er en fortsettelse av Daniels profeti, og her skriver han fire dyr mere detaljert, og som kan plasseres i historiske begivenheter. Fordi Daniel i kap.7 fikk forklart at dyrene var konger og kongeriker, kan vi utlede at det symbolske dyr i Åp.13:1-2 er en mektig verdensmakt som stiger opp av folkehavet. Dette symbolske dyr lignet samtidig også Daniels tre første dyr, og det viser oss at dette dyr hadde deler av disse rikers avgudsdyrkelse og tankegods.

Reklame