DISIPPEL

Disippel betyr elev, lærling. Det som skiller disipler fra apostler, er først og fremst at apostlene enkeltvis ble utvalgt av Jesus selv for en bestemt oppgave som hans sendebud, mens en disippel ble Jesu elev og lærling etter eget valg, initiativ og beslutning.

Evangelistene forteller om flere tilfeller, hvor disipler forlot Jesus, delvis på grunn av manglende kunnskap og forståelse, og derfor utilskrekkelig tro og tillit.

Paulus forteller om splid blant disiplene i sine brev til menighetene og i korinterbrevet forklarer han dette med at denne splittelse var nødvendig, forat de ekte blant dem kunne bli åpenbart (1.Kor.11:19). Dette er en veiledning av stor betydning også for vår egen tid. Det bør åpne våre øyne, og mane oss til selv å granske Guds ord for å komme fram til det ekte, riktige og sanne!

Reklame