DÅRE

 Dåre_lampe og olje

I en av Jesajas profetier om fredsriket leser vi bl.a. “Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.” (kap.35:8).

Denne profeti gjelder fredriket – Guds rike – også kalt Tusenårsriket, når Jesus regjerer med rettferdighet på jorden. Profetien gjelder ikke vår tid.

Når vi oppfordrer til grundig og systematisk bibellesning, blir det ofte påstått, at dette ikke er nødvendig – med henvising til dette skriftsted fra Jesaja.

Men Jesus kalte Emmaus-vandrerne for uforstandige, i bibelutgave fra 1930 for dårer og senhjertede til å tro alt det som profetene har talt! Han forlangte kunnskap i Skriften og Guds ord (Luk.24:25).

Når Jesus måtte irettesette saddukeere, sa han: “Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.” (Matt.22:29).

Jesus advarer mot manglende kunnskap: “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.” (Matt.24:24).

Resultatet av manglende kunnskap leser vi også om i lignelsen av de ti jomfruer. Fem av dem ble også kalt uforstandige fordi de manglet olje som symboliserer kunnskap (Matt.25:1-12).

Reklame