BE’ELSEBUL

“Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be’elsebul! Det er ved de onde ånders fyrster han driver onde ånder ut. Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut?” (Mark.3:22-23).

Be’elsebul i den greske tekst betyr: ‘herre over møkk eller gjødsel’.

Satan er hebraisk og betyr ‘motstander’.

Be’elsebul er brukt som en parodi på det hebraiske navn Ba’al-Sebub. Ba’al betyr ‘herre’, og er filistrenes og andre nabofolks navn på deres avgud (4.Mos.22:41, 1.Kong.16:13 og 19:18 m.fl.). Ba’al-Sebub var Ekrons gud og betyr rett oversatt: “gud over fluene” eller “fluenes herre”. (2.Kong.1:2-3).

At Be’elsebul og Satan forbindes med en personlig djevel, er en avsporing av ordenes riktige betydning.

Reklame